கண்ணோட்டம்

ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup)

Banned
Manufacturer: Wockhardt Ltd
Prescription vs.OTC: மருத்துவரின் பரிந்துரைப்பு தேவை

ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) என்பது ஆண்டிஹிஸ்டமைன் ஆகும், இது உடலில் ஹிஸ்டமைனின் செயல்பாட்டைத் தடுப்பதன் மூலம் செயல்படுகிறது. சைனஸ் (எலும்பின் உட்புழை) அழுத்தம், சைனஸ் நெரிசல், மூக்கு ஒழுகுதல், தொண்டை மற்றும் மூக்கின் அரிப்பு, கண்களில் நீர், மற்றும் மேல் சுவாச நோய்த்தொற்றுகள், வைக்கோல் காய்ச்சல் மற்றும் ஒவ்வாமை காரணமாக தும்முதல் போன்ற அறிகுறிகளைப் போக்க இது பயன்படுகிறது.

இந்த மருந்தை நீங்கள் ஒவ்வாமை கொண்டிருந்தால் அல்லது கடந்த 14 நாட்களுக்குள் சோடியம் ஆக்ஸிபேட், ஃபுராசோலிடோன் அல்லது ஒரு மோனோஅமைன் ஆக்ஸிடேஸ் தடுப்பானை எடுத்துக் கொண்டிருந்தால் அல்லது பயன்படுத்தியிருந்தால் அதைப் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு, உங்களுக்கு சுவாசப் பிரச்சினைகள், கண்ணிறுக்கம், இதய பிரச்சினைகள், கல்லீரல் நோய், உயர் இரத்த அழுத்தம், வலிப்புத்தாக்கங்கள், அதிகப்படியான தைராய்டு, வயிற்று பிரச்சினைகள் அல்லது சிறுநீர் கழித்தல் பிரச்சினைகள் இருந்தால் உங்கள் மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கவும்.

தலைச்சுற்றல், குழப்பம், பதட்டம், மலச்சிக்கல், குமட்டல், அமைதியின்மை, மங்கலான பார்வை, உலர்ந்த வாய், ஒருங்கிணைப்பு குறைதல், எரிச்சல், ஆழமற்ற சுவாசம், பிரமைகள், டின்னிடஸ், நினைவாற்றல் அல்லது கவனக் கோளாறு மற்றும் சிறுநீர் கழிப்பதில் சிக்கல் ஆகியவை இந்த மருந்தினால் ஏற்படும் பக்க விளைவுகளில் அடங்கும்.

நீங்கள் இந்த மருந்தை ஒரு மாத்திரை, காப்ஸ்யூல் அல்லது திரவ வடிவத்தில் வாய் வழியே உணவுடனோ அல்லது உணவு இல்லாமலோ எடுத்துக் கொள்ளலாம். உங்களுக்கு நோய்க்கான அறிகுறிகள் அழிக்கப்படும் வரை இந்த மருந்து பொதுவாக குறுகிய காலத்திற்கு மட்டுமே பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து 7 நாட்களுக்கு மேல் அதை எடுக்க வேண்டாம்.

இங்கே கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் மருந்தின் உப்பு உள்ளடக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. மருந்தின் பயன்கள் மற்றும் விளைவுகள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுபடும். இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு Pulmonologist ஐ அணுகுவது நல்லது.
 • இது மதுவுடன் எடுத்துக்கொள்ள பாதுகாப்பானதா?

  குஃப்மா டி ஆர் சிரப் (Kufma dr syrup) மதுவுடன் பயன்படுத்தும்போது அதிக மயக்கம் மற்றும் அமைதியை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
 • ஏதேனும் கர்ப்பகால எச்சரிக்கைகள் உள்ளனவா?

  குஃப்மா டி ஆர் சிரப் (Kufma dr syrup) கர்ப்ப காலத்தில் பயன்படுத்த பாதுகாப்பற்றதாக இருக்கலாம். விலங்கு ஆய்வுகள் கருவில் பாதகமான விளைவுகளைக் காட்டியுள்ளன, இருப்பினும், மனித ஆய்வுகள் குறைவாகவே உள்ளன. கர்ப்பிணி பெண்களில் பயன்படுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் ஆபத்து இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கலாம். உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 • ஏதேனும் தாய்ப்பாலூட்டுவதற்கான எச்சரிக்கைகள் உள்ளனவா?

  தெரியவில்லை. மனித மற்றும் விலங்கு ஆய்வுகள் கிடைக்கவில்லை. உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 • இந்த மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது வாகனம் ஓட்டுவது பாதுகாப்பானதா?

  வாகனங்களை ஓட்டும்போது அல்லது இயந்திரங்களை இயக்கும்போது எச்சரிக்கையுடன் இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 • இது சிறுநீரக செயல்பாட்டை பாதிக்குமா?

  மிதமான முதல் கடுமையான சிறுநீரகக் கோளாறு உள்ள நோயாளிகளுக்கு முரணாக உள்ளது.
  கடுமையான சிறுநீரக செயல்பாடு உள்ள நோயாளிகளிடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
 • இது கல்லீரல் செயல்பாட்டை பாதிக்கும்?

  தரவுகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. மருந்து உட்கொள்ளும் முன் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.

ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) is a first-generation antihistamine, which is used to prevent the allergic symptoms from conditions such as urticaria and rhinitis. This drug binds to the histamine H1 receptor, which prevents the action from endogenous histamine.

Ques: What is ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup)?

Ans: Chlorpheniramine is a medication which has Chlorpheniramine as an active ingredient present in it. This medicine performs its action by obstructing the release H1 receptor (chemical messengers) in the body. Chlorpheniramine is used to avoid hay fever, allergic reactions and urticaria, nasal congestion and common cold symptoms. It is used to treat conditions such as anaphylactic shock, rhinitis, hives, catarrh, Allergic reactions and vomiting.

Ques: What are the uses of ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup)?

Ans: Chlorpheniramine is used for the treatment and prevention from conditions and symptoms of diseases like Hay fever, allergic reactions and urticaria. Besides these, it can also be used to treat conditions like anaphylactic shock, rhinitis, hives, catarrh, Allergic reactions and vomiting, The patient should inform the doctor about any ongoing medications and treatment before using Chlorpheniramine to avoid undesirable effects.

Ques: What are the Side Effects of ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup)?

Ans: This is a list of possible side-effects which may occur due to the constituting ingredients of Chlorpheniramine. This is not a comprehensive list. These side-effects have been observed and not necessarily occur. Some of these side-effects may be serious. These include dry mouth, aplastic anemia, jaundice and blurred vision. Apart from these, using Chlorpheniramine may further lead to drowsiness, sleepiness and double vision. If any of these symptoms occur often or on daily basis, a doctor should be urgently consulted.

Ques: What are the instructions for storage and disposal ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup)?

Ans: Chlorpheniramine should be stored at room temperature, away from heat and direct light. Keep it away from the reach of children and pets. A doctor should be consulted regarding the dosage of Chlorpheniramine. The patient should consult a doctor for its further uses and side effects and should inform the doctor about any ongoing medications and treatment before using to avoid undesirable effects.

Ques: Should I use ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) empty stomach, before food or after food?

Ans: The consumption of this medication is done orally. If you take this medication with the food, the reactions that took place in the body carry outs in a much effective manner. Your stomach might get upset if you take this medication on an empty stomach. It is advised to consult a doctor before taking Chlorpheniramine.

Ques: How long do I need to use ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) before I see improvement of my conditions?

Ans: In most of the cases, the average time taken by this medication to reach its peak effect is around 1 day to 3 months, before noticing an improvement in the condition. But the same duration is not mandatory for everyone and so, it is not a standard time period for this medication's action. Please consult your doctor, for the time period you need to use Chlorpheniramine.

Ques: Is there any food or drink I need to avoid?

Ans: There is no specific food product to avoid, under usage of this medication. It will be beneficial to keep your diet healthy and to ignore street food in order to avoid any kind of harmful bacterial intake. It is also advised to stay away from drinking and smoking to uplift your health.

Ques: Will ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) be more effective if taken in more than the recommended dose?

Ans: There is no need to take this medication more than its recommended doses. Taking over-dosage of this medication may trigger side effects. If the severity of the condition is not reducing with the recommended dosage of Chlorpheniramine, then the doctor should be consulted for re-examining your condition.
Disclaimer: The information produced here is best of our knowledge and experience and we have tried our best to make it as accurate and up-to-date as possible, but we would like to request that it should not be treated as a substitute for professional advice, diagnosis or treatment.

Lybrate is a medium to provide our audience with the common information on medicines and does not guarantee its accuracy or exhaustiveness. Even if there is no mention of a warning for any drug or combination, it never means that we are claiming that the drug or combination is safe for consumption without any proper consultation with an expert.

Lybrate does not take responsibility for any aspect of medicines or treatments. If you have any doubts about your medication, we strongly recommend you to see a doctor immediately.

பிரபலமான கேள்வி பதில்கள்

பிரபலமான உடல்நலக் குறிப்புகள்

Content Details
Written By
PhD (Pharmacology) Pursuing, M.Pharma (Pharmacology), B.Pharma - Certificate in Nutrition and Child Care
Pharmacology
மதிப்பாய்வு செய்தவர்
MBBS, Master in Healthcare Administration, Diploma in Occupational Health
General Physician
உள்ளடக்க அட்டவணை
ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) பற்றி
ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) பக்க விளைவுகள் என்னென்ன ?
ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
மருந்து எப்படி வேலை செய்கிறது?
ரீகோடெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சிரப் (Recodex DX Syrup) அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):