Common Specialities
{{speciality.keyWord}}
Common Issues
{{issue.keyWord}}
Common Treatments
{{treatment.keyWord}}
கண்ணோட்டம்

தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet)

Manufacturer: Abbott India Ltd
Prescription vs.OTC: மருத்துவரின் பரிந்துரைப்பு தேவை
Last Updated: July 15, 2019

தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) என்பது தைராய்டு சுரப்பியில் இருந்து சுரக்கப்படும் முதன்மை ஹார்மோன் ஆகும். தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) உடல் வளர்சிதை மாற்றத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது மற்றும் இதயம் மற்றும் செரிமான மண்டலத்தின் செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. இது எலும்புகளை வலுவாக வைத்திருக்கிறது, மூளையின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது மற்றும் தசை வளர்ச்சியைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

செயல்படாத தைராய்டு என்றால், அந்த ஹார்மோன் தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) மூலம் மாற்றப்படலாம். தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) அளவு பொதுவாக மருத்துவரால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது, அவர் வயது மற்றும் தனிநபரின் எடையைப் பொறுத்து அளவை தீர்மானிக்கப்படுகிறது. ஒரு நோயாளியின் தற்போதைய சுகாதார நிலை மற்றும் மருத்துவ வரலாறு ஆகியவை அளவை நிர்ணயிக்கும் போது மனதில் வைக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் ஆகும்.

உயர் இரத்த அழுத்தம், இதய நோய், கொலஸ்ட்ரால், நீரிழிவு நோய், செயலற்ற அல்லது அதிகப்படியான தைராய்டு போன்ற பிரச்சினைகள் மற்றும் பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் செயல்பாட்டில் உள்ள சிக்கல்கள் போன்ற நோயாளிகளில், அவர்கள் தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) எடுப்பித்துக்கொள்வதற்கு முன் தங்கள் மருத்துவர்களை அணுக வேண்டும். மருந்து என்பது வாய்வழியாக எடுத்துக், காலை உணவுக்கு சற்று முன்னதாகவே கொள்ளப்பட வேண்டும். ஒரு வேளைக்கான மருந்தளவு தவறவிடப்பட்டு இருந்தால், அடுத்த நாள் ஒரே நேரத்தில் 2 மருந்தளவுகளை எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) எடுத்துக் கொள்ளும் நோயாளிகள் எடை இழப்பு, வயிற்றுப்போக்கு, மார்பில் வலி, வாந்தி, சுவாசத்தில் சிக்கல், பதட்டம் மற்றும் ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் போன்ற சில பக்க விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.

Information given here is based on the salt and content of the medicine. Effect and uses of medicine may vary from person to person. It is advicable to consult a Endocrinologist before using this medicine.

 • ஹைப்போதைராய்டிஸம் (Hypothyroidism)

 • இது மதுவுடன் எடுத்துக்கொள்ள பாதுகாப்பானதா?

  மதுவுடனான இடைவினை பற்றி தெரியவில்லை. இந்த மருந்தினை எடுத்துக்கொள்வதற்கு முன் உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிப்பது நல்லது.
 • ஏதேனும் கர்ப்பகால எச்சரிக்கைகள் உள்ளனவா?

  தைரோநார்ம் 112 மைக்ரோகிராம் மாத்திரை கர்ப்ப காலத்தில் பயன்படுத்துவதற்கு பாதுகாப்பானது. போதுமான மற்றும் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித ஆய்வுகள் குறைந்த அல்லது ஆபத்து இல்லை எனும் நிலையைக் காட்டுகின்றன.
 • ஏதேனும் தாய்ப்பாலூட்டுவதற்கான எச்சரிக்கைகள் உள்ளனவா?

  தைரோநார்ம் 112 மைக்ரோகிராம் மாத்திரை தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது பயன்படுத்த பாதுகாப்பானதாக இருக்கும். உங்கள் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 • இந்த மருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்போது வாகனம் ஓட்டுவது பாதுகாப்பானதா?

  இந்த மருந்தை உட்கொள்வது மற்றும் வாகனம் இயக்குதல் இடையே எந்தவித இடைவினைகளும் இல்லை. எனவே மருந்தின் மாற்றம் தேவையில்லை.
 • இது சிறுநீரக செயல்பாட்டை பாதிக்குமா?

  எந்த தரவுகளும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. மருந்து உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.
 • இது கல்லீரல் செயல்பாட்டை பாதிக்கும்?

  எந்த தரவுகளும் கிடைக்கப்பெறவில்லை. மருந்து உட்கொள்வதற்கு முன் மருத்துவரிடம் கலந்தாலோசிக்கவும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மருந்துகளின் பட்டியல் தான், DEF_MED_NAME போன்று அதே இயைபு, வலிமை மற்றும் வடிவம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. எனவே, அதை மாற்றீடாக பயன்படுத்தலாம்.

 • தவறவிடப்பட்ட மருந்தெடுப்புக்கு ஏதேனும் அறிவுறுத்தல்கள் உள்ளனவா?

  தைராக்ஸின் அளவை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாமல் தவறவிட்டால், விரைவில் அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இருப்பினும், உங்கள் அடுத்த வேளை மருந்தெடுப்புக்கு கிட்டத்தட்ட நேரம் அஆகிவிட்டது என்றால், தவறவிட்ட அளவைத் தவிர்த்து, உங்கள் வழக்கமான அட்டவணையைப் பின்பற்றுங்கள். தவறவிடப்பட்ட மருந்தின் அளவை ஈடு செய்ய மருந்தின் அளவை இரட்டிப்பாக்க வேண்டாம்.

தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) acts as an alternative to natural thyroxine hormone (T4) secreted by the thyroid gland. It gets converted into an active metabolite (T3) in the kidney and liver. The thyroid hormones combine with thyroxin-binding globulin and thyroxin-binding prealbumin to escalate solubility. தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) then combines with thyroid hormone receptors in the nucleus and cytoplasm.

Ques: What is Thyroxine?

Ans: Thyroxine is the primary hormone which is secreted by the thyroid gland. Thyroxine plays an important role in controlling body metabolism and regulates the functions of the heart and the digestive tract. It contains Levothyroxine as an active ingredient. Thyroxine tablet works by replacing thyroid hormone that is normally produced by the body.

Ques: What are the uses of Thyroxine?

Ans: Thyroxine is used for the treatment and prevention from conditions and symptoms of diseases like low production of thyroid hormone. Besides these, it can also be used to treat conditions like controlling the metabolism of the body and regulating functions of the heart and digestive tract helps in the development of the brain and controls muscle growth. The patient should inform the doctor about any ongoing medications and treatment before using Thyroxine to avoid undesirable effects.

Ques: What are the Side Effects of Thyroxine?

Ans: This is a list of possible side-effects which may occur due to the constituting ingredients of Thyroxine. This is not a comprehensive list. These side-effects have been observed and not necessarily occur. Some of these side-effects may be serious. These include increased pressure around the brain, flushing, high temperature, and restlessness. Apart from these, using this medicine may further lead to intolerance to heat, headache, vomiting, and irregular menstrual cycle. If any of these symptoms occur often or on daily basis, a doctor should be urgently consulted.

Ques: What are the instructions for storage and disposal Thyroxine?

Ans: Thyroxine should be stored at room temperature, away from heat and direct light. Keep it away from the reach of children and pets. A doctor should be consulted regarding the dosage of Thyroxine. The patient should consult a doctor for its further uses and side effects and should inform the doctor about any ongoing medications and treatment before using to avoid undesirable effects.

Ques: How long do I need to use தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) before I see improvement of my conditions?

Ans: தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) is a medicine which takes 1 or 2 days before you see an improvement in your health conditions. It would be ideal if you note, it doesn't mean you will begin to notice such health improvement in a similar time span as different patients. There are numerous elements to consider such as, salt interactions, precautions to be taken care of, time is taken by the salt to performs its action, etc.

Ques: What are the contraindications to தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet)?

Ans: Contraindication to தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet). In addition, தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) should not be used if you have the following conditions such as Addison's disease, Decreased calcification or density of bone, Diabetes, Osteoporosis, Overactive thyroid gland, and Pituitary hormone deficiency.

Ques: Is தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) safe to use when pregnant?

Ans: This medication is not recommended for use in pregnant women unless absolutely necessary. All the risks and benefits should be discussed with the doctor before taking this medicine. The benefits from use in pregnant women may be acceptable despite the risk but there is no data available regarding the effect of தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) during pregnancy.

Ques: Will தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) be more effective if taken in more than the recommended dose?

Ans: No, taking higher than the recommended dose of தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) can lead to increased chances of side effects such as Irregular heartbeat, Flushing, High temperature, Restlessness, Sweating, Diarrhoea, Headache, Vomiting, Irregular periods, Tremor, Irregular heartbeat, Difficulty sleeping, and Muscle weakness. If you are observing increased severity of pain or the pain is not relieved by the recommended doses, please consult your doctor for re-evaluation.
Disclaimer: The information produced here is best of our knowledge and experience and we have tried our best to make it as accurate and up-to-date as possible, but we would like to request that it should not be treated as a substitute for professional advice, diagnosis or treatment.

Lybrate is a medium to provide our audience with the common information on medicines and does not guarantee its accuracy or exhaustiveness. Even if there is no mention of a warning for any drug or combination, it never means that we are claiming that the drug or combination is safe for consumption without any proper consultation with an expert.

Lybrate does not take responsibility for any aspect of medicines or treatments. If you have any doubts about your medication, we strongly recommend you to see a doctor immediately.

பிரபலமான கேள்வி பதில்கள்

பிரபலமான உடல்நலக் குறிப்புகள்

உள்ளடக்க அட்டவணை
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) பற்றி
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) மருந்தின் பயன்பாடுங்கள் என்ன ?
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) மருந்துக்கு முரணானவைகள் என்னென்ன ?
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) பக்க விளைவுகள் என்னென்ன ?
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) மருந்துக்கான மாற்றீடுகள் யாவை ?
மருந்தக அளவுக்கான அறிவுறுத்தல்கள் யாவை?
மருந்து எப்படி வேலை செய்கிறது?
தைரோனார்ம் 125 மைகி மாத்திரை (Thyronorm 125Mcg Tablet) அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):