Common Specialities
{{speciality.keyWord}}
Common Issues
{{issue.keyWord}}
Common Treatments
{{treatment.keyWord}}

Dr.Joshi

Written and reviewed by
Dr. Hemanshu Joshi 85% (55 ratings)
B.A.M.S.
Ayurvedic Doctor, Rajkot  •  23 years experience
➕ ડૉ. જોશી'સ વ્યસનમુક્તિ સેન્ટર ➕
દરેક પ્રકારના વ્યસન છોડાવવા.

➕ ડૉ. જૉશી'સ સેકસ ક્યોર ક્લિનિક ➕
સ્ત્રી- પુરુષો ના દરેક ગુપ્તરોગો ની સારવાર. નિસંતાન.

➕ ડૉ. જોશી'સ વેઇટ મેનેજમેન્ટ ક્લિનિક➕
વજન વધારવા- ઘટાડવા માટે.

ડૉ. હેમાંશુ જોશી- રાજકોટ. મો. 8866049554
You found this helpful